skip to Main Content
Ürün Tanımı

Fenolik epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solventli, alifatik poliamin sertleştirici ile kürlenen bir boyadır.

Kullanım Yerleri
  • Yüksek kimyasal dayanım istenilen beton ve çelik depolama tankları iç yüzeylerinde,
  • Aşındırıcı kimyasal kullanımının olduğu üretim, depolama tesisleri zeminlerinde,
  • Ham petrol tankları (90 °C ye kadar), akaryakıt ürünleri ve solvent depolama tanklarının iç kaplamalarında,
  • İşletme suyu (95 °C ye kadar) depolama tanklarının iç kaplamalarında.
  • Benzin istasyonlarında koruyucu son kat olarak.
Ambalaj Şekli

Kg lık set.

Kullanım Şekli ve Miktarı

Uygulamaya hazır hale getirilen karışım ile asıl uygulamaya başlamadan, kaynak dikişleri, keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulaması yapılmalıdır. Asıl uygulama boya sistemindeki sarfiyatta veya istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. Uygulamada püskürtme tozundan ve aşırı film kalınlıklarından kaçınılmalıdır.

Avantajları
  • Yapışması, mekanik direnci, suyu, kimyasallara ve solventlere dayanımı mükemmeldir,
  • Çelik ve beton yüzeyler üzerine tatbik edilebilir.
Cosmo Epoxy Guard
PDF
Back To Top